Halvårsplan første halvår 2018

MARS:

Torsdag 22. mars: Årsmøte

Sted: Synken
Tid: 19:00
Tema: Sakliste:
1 Godkjenning av dei røysteføre.
2 Godkjenning av innkalling og sakliste.
3 Val av møteleiar, referent og to representantar til å skrive under protokollen.
4 Årsmelding.
5 Rekneskap.
6 Innkomne forslag/vedtektsendringar.
7 Fastsetje medlemskontingent.
8 Budsjett.
9 Val

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vera levert skriftleg til styret seinast to veker før årsmøtet.

Det vert og bede om at valkomiteen trer saman og leverer forslag til tilitsvalde.

Etter årsmøtet vert det ordinært medlemsmøte.

Torsdag 22. mars: Medlemsmøte

Sted: Synken
Tid: 19:30 (Etter årsmøtet)
Tema:

Åpent.

Medlemmene viser minst 3 bilder tatt siden forrige medlemsmøte.

APRIL:

Tirsdag 24. april: Medlemsmøte

Sted: Synken
Tid: 19:00
Tema:

Medlemmene viser minst 3 bilder tatt siden forrige medlemsmøte.

Vi planlegger fotovandring og someravslutning i Bergen lørdag 30. juni.

JUNI:

Torsdag 14. juni: Medlemsmøte

Sted: Synken
Tid: 19:00
Tema:

Åpent.

Medlemmene viser minst 3 bilder tatt siden forrige medlemsmøte.

Lørdag 14. juli: Sommeravslutning med byvandring

Sted: Bergen
Tid: 10:00
Tema:

Vi tar toget til Bergen, går på fotovandring rundt omkring i byen og avslutter med middag på restaurant.

Mer info kommer.