Aktiviteter

Neste medlemsmøte

Vi har ingen flere medlemsmøter dette halvåret. Vi kommer tilbake med nytt program over sommeren.

Nye medlemmer er uansett velkommen!

Hvis du er interessert i å bli medlem, ta kontakt!


Trollkjelen Fotoklubb har forskjellige aktiviteter, som workshops og ekskursjoner. I tillegg driver vi med oppussing av klubblokale i Synken. Vi planlegger normalt aktivitetene for et halvår av gangen.

Halvårsplan

Halvårsplan for første halvår av 2018.

Konkurransevinnere

På medlemsmøtene holdt vi tidligere bildekonkurranse der vinneren i tillegg til heder og ære fikk en flaske vin. På grunn av laber deltakelse sluttet vi med dette fra og med 2014, men du kan fremdeles
se tidligere vinnerbilder her. Vi har nå gått over på mer sosiale møter og foredrag.

Gjennomførte aktiviteter